Tiden är inne för de lyckliga individer som gjort en beställning av Dai Si´s tresektionsstav, första leverans kommer att kunna ske nu kommande lördag den 4 februari. Priset är enligt tidigare information- 85 Euro. För de som är förhindrade att betala i Euro så är priset satt till 800:- SEK. Vänligen medbringa exakt denna summa […]