Qi-Gong

Sifu Zi Sin Magnus Dahlquist Det finns tusentals olika qigongformer. Alla qigongformer har ett eget namn. Generellt brukar man bara säga qigong. Qi betyder energi/luft och gong betyder arbete. När man tränar qigong tränar man alltså för att höja och förbättra sin livsenergi/livskraft. 

Inom vår organisation tränar vi qigong som friskvård. Det är ett sätt att hålla sig frisk som passar de allra flesta. Qigong utförs i ett lugnt tempo och kan anpassas efter individen och dess behov.

För att man ska få ut en god effekt av qigong brukar vi rekommendera daglig träning under en längre period. 

Om det finns tusentals olika former kan man ju undra varför man ska träna just vår qigong. Det är viktigt att man hittar en qigongform man trivs med och det finns inget annat sätt än att pröva.

Några fördelar med just vårt förbund är att alla instruktörer är välutbildade, vilket innebär att vi kvalitetssäkrar våra qigongformer. Vi har en tydlig tanke med hur vi tränar och vad vi tränar för att uppnå goda resultat.

För oss är det viktigt med gott ledarskap och god gruppanda. För den enskilda eleven innebär  detta att de kommer in i en positiv grupp med god anda där man hjälps åt, man får hela tiden möjlighet att examinera sig och gå vidare till ytterligare en nivå (om man önskar).

Vi sätter friskvård och individ i centrum. Det är inte någon ”snabbmedicin” utan en träningsform som måste få lov att ta tid.
Om Qi-Gong

Qigong är ett samlingsnamn för många olika träningsformer med vilka man kan träna sin livsenergi. Varje qigongform har sitt eget namn.

Man tror att de första qigongövningarna utvecklades för cirka 5000 år sedan i centrala Kina där det är mycket fuktigt och människor har problem med bland annat olika former av reumatiska sjukdomar. Dessa människor hade ont och kom på att om de gjorde vissa rörelser långsamt och vid upprepade tillfällen så blev de bättre. Qigongen utvecklades vidare under många år och gör det än idag. Många av de rörelser man utövar inom qigongen kommer ursprungligen från djurens rike. Människan studerade djuren och härmade deras rörelser. Sedan fick man träna mycket för att se vilka rörelser som var bra och hur de verkade i kroppen.

För cirka 3000 år sedan skrevs den första boken man känner till om kinesisk medicin. Det var Qi Bo, Livläkare till Huang Di, ”Den gule kejsaren” som sammanställde denna, ofta kallad Nei Jing. I denna bok hävdas bland annat att genom att använda sig av en fullt utvecklad teori och praktik för bland annat akupunktur kan man hålla sjukdomar borta. Qigong anses vara en viktig del i den kinesiska medicinen.

Till grund för qigongträning ligger främst kunskaper om yin och yang och Femelements teorin. Detta för att man ska skapa balans i kroppen som leder till välmående.

Vårt förbund ser främst på qigongen som friskvård. Som kuriosa kan vi nämna att man i Kina anser qigong som så hälsosamt att läkarna i gamla Kina bara fick betalt så länge de höll sina patienter friska. Blev de sjuka var det gratis. I Kina säger man också att det är på grund av den kinesiska medicinen befolkningen är så stor. Människor har hållit sig friska och kunnat föda många friska barn som överlevt svåra tider.

Vår Qi-Gong stil

Vår qigongform är en taoistisk qigong som bygger på en balanserad blandning av yin och yang samt Femelementsteorin. De fem elementen är metall, vatten, trä, eld och jord. Qigongformerna innehåller både mjuka och lite hårdare övningar för att vi ska få en bra balans i vår träning. Oavsett vilken qigongform man väljer är det svårt att beskriva den. Qigong är ett arbete, en inre resa, en utveckling och det är något som måste upplevas. Den upplevelsen kommer med träning. Därför rekommenderar vi att du går på några provpass i någon klubb. Där får du chansen att testa och ställa frågor.

Att träna Qi-Gong

Qigong är en mjuk och försiktig träningsform som utförs i ett långsamt tempo och passar de allra flesta människor. Vi tränar tillsammans under ordnade former men för goda resultat är det viktigt att man försöker vara aktiv och även träna hemma.

När man tränar qigong är det viktigt att man gör det med ett harmoniskt, lugnt och vänligt sinnelag. Förändringarna som blir genom qigongträning sker sakta och många gånger smyger de sig på utövarna. Tålamod är viktigt i denna form av träning.

De olika klubbarna tränar lite olika ofta och på olika tider men kontakta gärna den klubb som finns närmast er så kan ni få lite mer information.

Till toppen