Försäkringar

I T.I.A. Sweden prioriterar vi säkerhet och försäkringsskydd för våra medlemmar högt och i några fall täcker en vanlig hemförsäkringen olycksfall som sker i samband med utövandet av kampsport, men varje försäkringsbolag har sina egna underlag för vilka kampsporter deras försäkringar täcker och på vilken utövarnivå försäkringen gäller. För att få specifika detaljer om vad just ditt försäkringsbolag har för underlag när det kommer till kampsport ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolags kundtjänst eller se över dina försäkringsvillkor.

Eftersom våra medlemmars säkerhet är viktig för oss vill vi att alla våra utövare ska kunna träna under försäkringsskydd oavsett vad de har för avtal med sitt försäkringsbolag. Det är därför förbundets mål att alla klubbar inom T.I.A. ska vara anslutna till riksidrottsförbundet och Svenska budo- och kampsportsförbundet och därigenom är alla klubbens medlemmar försäkrade vid olycksfall. För elever i alla T.I.A. klubbar som är anslutna till riksidrottsförbundet och Svenska budo- och kampsportsförbundet gäller försäkringsvillkoren som finns länkade nedan.

Det är lämpligt att du som utövare eller potentiell utövare av våra träningsformer håller dig uppdaterad om vilka försäkringsvillkor som gäller just dig. Extra viktigt är det för dig som målsman att se över ert försäkringsskydd.

Försäkringsvilkor
Till toppen