T.I.A. Sweden

Vi tillhör Sveriges största Kung Fu och Qi Gong organisation - Tran Loi Minh Qi Gong Kung Fu International Association (T.I.A) - Sweden som har flera föreningar främst i södra Sverige. 

Idag  har T.I.A verksamhet i Frankrike (med centret i Paris), Italien, Portugal och Sverige. Dai Si, Tran Loi Minh är vår stormästare och bor i Paris. Han reser mycket i världen i syfte att företräda stilen och berätta om denna sällsynta art som är ett av de sista kompletta strids- och helandesystemen idag. 

Även Du kan träffa den stora taoistiska mästaren Dai Si Tran Loi Minh och träna för honom, en upplevelse som du inte glömmer. Dai Si kommer till Sverige vid några tillfällen varje år.
Vision

Att organisationen TIA Sweden upprätthåller färdigheter och sprider det kompletta Kung-Fu systemet, sydshaolin Five Animal Kung Fu enligt Sifu Tran Loi Minhs familjetradition.”

Mission

T.I.A. Sweden ska i positiv anda utveckla människor genom kompetent ledarskap, gruppgemenskap, och för individen intressanta träningspass som möjliggör såväl friskvård, självförsvar, stridskonst samt tävlingsträning och medverkan i detsamma i de för vårt system lämpliga och officellt sanktionerade regelverk. Vi ser alla elever som ambassadörer för vårt system, vilket innebär att vi förväntar oss att våra medlemmar respekterar lagar och förordningar, och i övrigt är goda föredömen i vårt samhälle.

Till toppen