Kung-Fu

Förbundets stormästare, Daisi Tran Loi Minh. Foto: Alf Holmkvist.Kung Fu är en av de äldsta stridskonsterna som man känner till. Kung Fu har praktiserats i Kina över 4000 år. Det krävs naturligtvis massor av fysisk träning och tålamod för att kunna utföra det en mästare i stridskonst kan. En viktig faktor inom Kung Fu är den mentala träningen. Kroppens förmåga och funktion tänjs genom balans i sinnet samt styrka och snabbhet i kroppen.

Den Kung Fu stil vi utövar i föreningen heter på kinesiska Nam Siu Lam Ng Jing Kyun, Sydshaolin Fem Formers Strid, ett komplett traditionellt stridssystem med rötter i södra Kina. Stilen vi utövar bygger på kamp både med och utan vapen. Stilen karaktäriseras av snabba och kraftfulla handtekniker, en låg kroppshållning och låga sparkar.

Vår stridstekniska grundsyn ur ett filosofiskt perspektiv: Vi vet att riktig strid mellan krigare avgörs på nära håll. Därför använder vi tekniker som genererar stor kraft och som träffar vår angripares känsligaste delar av kroppen. De hårda och snabba handteknikerna kombineras med ett snabbt fotarbete och låga sparkar mot fiendens fötter och knä. Denna logiska och effektiva kombination ger inte angriparen någon chans att få kontroll över situationen. Därmed når vi vårt mål att tidigt avgöra striden med bara tre tekniker. Därefter ska angriparen vara försatt ur stridbart skick.

I Sydshaolin Fem Formers Strid tränar vi olika djursstilar och vi har fem så kallade ”huvuddjur”. De har uppkommit då shaolinmunkar hämtade inspiration till sina tekniker från olika djurs sätt att röra sig. De huvuddjur vi tränar är drake, tiger, trana, orm och panter.

Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att härma ett djur. Det handlar främst om att kunna hantera djurens olika egenskaper. Kung Fu utövaren försöker här att utveckla sin intuition som gör att han kan agera på instinkt och känsla. Han försöker finna sin inre kunskap om harmoni och därmed få kontroll – både över sina sinnen och sin kropp. Därmed kan han även agera intuitivt i stridssituationen och då både kontrollera rädslan och sin fiende.
Grundteknik

För att ”drilla” teknikerna bryter man ut dem ur formerna och tränar ett fåtal tekniker enskilt istället för som en del av ett långt rörelsemönster. Detta är till för att nöta in teknikerna så att man kan agera naturligt och reflexmässigt i en självförsvarssituation. Grundtekniksträningen sker ofta mot en motståndare eller mittsar och genom det får man känna på hur det känns att göra teknikerna med ett motstånd.

Form

Form kan beskrivas som ett bestämt rörelsemönster där man tränar teknikerna i luften utan en verklig motståndare framför sig. I formens rörelsemönster finns det slag, spark, lås och kasttekniker som vi använder sedan i närkamp- och självförsvarssituationer. Formerna är dessutom oftast mycket långa vilket gör att samtidigt som vi tränar självförsvarstekniker så får man även en mycket allsidig konditions- och styrketräning för hela kroppen. Upp till svart bälte tränar vi fem former som belyser olika begrepp i en närkamps- och självförsvarssituation. En av formerna belyser vårt fotarbete och våra sparkar medan en annan form tar upp grepp, kast och låstekniker. Detta betyder att fem formers strid är ett mycket komplett kampsystem som tar med alla aspekter i närstrid och självförsvar.

Parkamp

Efter man har tränat tillräckligt mycket form och grundtekniksträning går man vidare med parkamper. Parkampsträning sker mellan två personer. Parkampsträningen är en utveckling av grundtekniksträningen och man tränar nu längre sekvenser av tekniker mot varandra. Det är dock fortfarande ett förutbestämt rörelsemönster precis som i formerna. Parkampen skall ses som en introduktion till frikamp träningen och är ett mycket bra och säkert sätt att träna upp sina tekniker på.

Fri kamp

I Fem Formers Strid menar vi självförsvar med fri kamp. Det handlar alltså inte om tävling utan om att oskadliggöra och försätta en motståndare som överfaller en ur stridbart skick, exempelvis låsa fast honom så att han inte kan röra sig. I början tränar man fri kamp mot enbart en motståndare för att sedan gå vidare till att träna mot flera motståndare samtidigt.

Fri kampträningen ses som det mest realistiska sättet att träna och tillämpa sina tekniker på och är därför något som vi lägger mycket tid på vid träning. Inledningsvis börjar fri kampträningen i ett lugnt tempo och med en låg kontaktnivå för att sedan stegvis öka i hårdhet. Träningen sker dock alltid med lite skydd så därför är säkerheten det viktigaste för att undvika skador.

Juniorträning inom Kung-Fu

I vissa av T.I.A. Swedens föreningar bedrivs även Kung-Fu träning för barn och juniorer. Barn- och juniorräning i Kung Fu syftar till att ge barn och ungdomar en allsidig och rolig motionsform samt en skolning i Kung Fu, d.v.s. att lära sig respektera sig själva och andra, vara ödmjuka, och att kämpa. Vi varvar den traditionella Kung-Fu som du kan läsa mer om ovan med lekar, hur stor del av träningen som ägnas åt lek är beroende av ålderssammansättning och mognad i grupperna. I juniorgrupperna byts barnlekarna ut mot vuxnare lekar såsom exempelvis Kung Fu-basket.

Barn tränar inte s.k. fri kamp, men utför kampförberedande moment, såsom en-stegs-sparring, improviserade parkamper, kamplekar och brottning.

Barnens former är relativt korta, enkla och syftar till att lära ut specifika färdigheter, t.ex. kraft eller koordination. Åldersgränserna för barnträning varierar i de olika föreningarna, men i allmänhet är barn och ungdomar i åldrarna 7-14 år välkomna.

Till toppen