Förbundet genomför en enkät för att utvärdera verksamheten i föreningarna. Vi ber alla medlemmar att ta 3-5min på att svara på lite enkla frågor. Följ länken och du får lösenordet av din instruktör.

https://www.webbenkater.com/s/66dba53