Hjälp oss göra upplevelsen bättre för dig.

Tack för att du hjälper oss genom att ge denna feedback, den är absolut vital för att vi ska kunna förbättra vårt förbund och våra aktiviteter. Det är tack vare dig och de andra som svarar som vi utvecklas och går framåt. Några frågor har svar som är från 1 till 5, 5 är alltid bäst och 1 sämst. Vi vill påminna om att undersökningen är helt frivillig- Du som svarar är helt anonym och ingen av informationen du anger kommer vara tillgänglig offentligt eller enskilt. Den används för att sammanställa viktig information om oss som förbund i helhet.

Bakgrundsfakta om dig Kön
  Ålder
  Grad
  Är du instruktör i din förening?
     
Getnö Gård Vilken form av boende hade du?
  Hur nöjd var du med ditt boende?
  Vilken typ av kost åt du?
  Hur nöjd var du med maten?
  Hur nöjd var du med servicen till ditt boende? (service avser avstånd till aktiviteter, toalett, duschar och liknande)
  Hur kan boendet förbättras till nästa år?
     
Aktiviteter Hur nöjd var du med innehållet i träningspassen? (I innehållet ingår upplägg och information under passet)
  Vilken var din huvudsakliga inriktning under lägret?
  Hur många pass av det andra spåret gick du?
  Hur nöjd var du med instruktörernas kompetens?
  Hur nöjd var du med kvällsaktiviteterna?
  Vad skulle få dig att gå på fler pass i de andra spåren?
  Vad vill du att vi gör bättre under nästa läger?
     
Förberedelser Hur nöjd är du med informationen du fick inför lägret? (Både information i sig och tiden innan lägret)
  Vad vill du ska förbättras i informationsflödet?
     
Säkerhetskod Skriv in denna kod nedan captcha