TIA osby skulle vilja ge Stefan Sjöberg Ci Tia Osby en gratulation till sin förstfödda son Emil men också

till barnets mor Jenny som givit viss assistans under själva tillverkningen.

Detta kommer lite sent från oss i klubben men vi vill ändå uppmärksamma detta och tacka Stefan då han nu säkrat en arvtagare till föreningen.

 

Grattis Stefan och Jenny från TIA osby