Tiden är inne för de lyckliga individer som gjort en beställning av Dai Si´s tresektionsstav, första leverans kommer att kunna ske nu kommande lördag den 4 februari. Priset är enligt tidigare information- 85 Euro. För de som är förhindrade att betala i Euro så är priset satt till 800:- SEK. Vänligen medbringa exakt denna summa så kan transaktionen genomföras utan några konstigheter. För att vara övertydlig, exakta monetära medel gäller, då jag inte  besitter någon form av växel.

Väl mött,

Dan