Chienn!

I lördags var årets första Loi Minh läger!

Lägret började med uppvärmning och repetition av det som hade tränats på tidigare Loi Minh-seminarier i höstas under Sifu Zi Jing och Sifu Viktor Åberg från Hässleholm. När Dai Si kom på plats kl. 11:00 så tränade alla Fa Sao (flower fist) fram till lunch under honom. Det var mycket grundläggande träning om Fa Sao samt träning till trummor.När träningen drog igång igen efter en kort lunch så tränade Dai Si tresektionsstav med svartbältarna. Detta var ett helt nytt vapen för flera av de som tränade. Ett spännande och givande pass men ett intressant nytt vapen.

Eleverna på lägret tränade då under Gao Lin Hans ledning och det tränades på slag och blockeringsdrillar.

Som tidigare var det ett givande läger! Efter en paus och nedvarvning fick deltagarna sitta ned och se en ceremoni över när Jakob Borg trädde in i JSDT. Det var en vacker ceremoni med uppvisningar från medlemmar ur JSDT. Därefter bjöds det på mat och dryck och hela kvällen avslutades med trevligt mingel.
Ett stort grattis till Sifu Jakob Borg!
Träna hårt under våren och vi ses nästa Loi Minh läger och till det årliga riksmästerskapet!
Må väl,
Sifu Corazon Ottvall
T.I.A Qi Gong & Kung Fu Kristianstad