Stockholm Kung Fu Festival kommer att äga rum i Kungsträdgården i centrala Stockholm söndagen den 15 maj 2011. Alla föreningar som håller på med kinesisk kampsport och kampkonst i hela Sverige kan för första gången delta i en stor gemensam uppvisning riktad mot en bred allmänhet.

Se http://www.kungfufestival.se/inbjudan/ för inbjudan för föreningar, mer info för åskådare kommer säkert längre fram på samma adress.