Här kommer en artikel för er nybörjare. Det är lite tips på hur man bör tänka och vilka misstag man inte ska göra när man börjar med en kampsport. Artikeln tar upp mycket bra punkter.

Ett aktivt mindset
Om du börjar träna kampsport med avsikten att bli så bra du kan i din stil kommer det att vara avgörande för din utveckling vilken attityd du har till träningen. Kom med en aktiv inställning och ta för dig. Din tränare kan inte programmera in kunskap i din passiva hjärna, det är du själv som ska söka kunskap, träna och bli bättre. Förbered dig mentalt under några minuter innan träningen och ägna några minuter efteråt till att reflektera över vad ni tränat på och hur det gått för dig.

Börja under din kapacitet och bygg upp gradvis
Oavsett vilken nivå man är på så är det viktigt att inte trampa gasen i botten första gången man tränar något nytt. Om du startar med en träningsdos som är precis på gränsen för vad du klarar av kan du inte öka den och det blir svårare och mer krävande att utvecklas. Om du bedömer att du kan träna hårt tre dagar i veckan så träna en dag första veckan och två i nästa. När du sedan tränar tre dagar per vecka är du väl förberedd, får därför ut mer av träningen och förebygger också skador.

Hitta balans mellan att ifrågasätta och köra
Att som nybörjare göra anspråk på att man själv vet bäst hur träningen ska se ut är ett stort misstag som många gör. Din tränare har en insikt i sporten som du saknar och du behöver utmana dina bekvämlighetsgränser för att bli bättre. Samtidigt ska du inte helt lämna ifrån dig ansvaret för din egen kropp och träning. Somlig träning kanske inte passar dig alls, den kanske är riskabel eller kontraproduktiv för just dig och dina mål. Eget ansvar och kritisk inställning har sin tid och plats, precis som håll-käften-och träna har sin. Väg de båda mot varandra.

Skynda långsamt, bygg från grunden
De erfarna betonar alltid grund teknik, enkelhet och det viktigaste först, medan nybörjare alltid otåligt vill vidare till att sparra, tävla eller lära sig nya tekniker. Men förstå att det inte finns någon konflikt mellan de båda. Att fila på fotarbete, guard, balans och grundteknik ÄR den snabbaste vägen mot att fightas fritt. Det finns inte en tränare som inte vill att deras nybörjare ska växa upp till framgångsrika fighters, helst snabbt. Så tygla din rastlöshet och stanna kvar i grundtekniken tills du behärskar den.

Det behöver inte vara allt eller inget
Det är ett stort misstag att tro att man inte hör hemma på en kampsportsklubb bara för att man inte pallar med att sköta allt perfekt. Nitisk kampsportsträning flera dagar i veckan, fysträning och diverse annan kompletterande aktivitet vid sidan om är för dem som är på en helig mission att bli så bra de kan och tävla. Men kampsporterna har många andra sidor, väl värda att träna för, och det står dig fritt att lägga dig på en nivå som passar dig och ditt liv. Så använd din kampsports träning för att nå dina egna mål och låt ingen kalla dig mindre seriös bara för att de råkar ha en annan målsättning än du.

nr7/2009 fighter magazine

Döm inte ut sporten efter en träning
När man bestämt sig för att prova på en kampsport ska man ha klart för sig att de flesta kampsportsystem är komplexa träningssystem med många områden. Detta gör att träningarna ofta ser väldigt olika ut från gång till gång beroende på vad tränaren anser är viktigt för gruppen att träna på. Att komma till sin första träning och vara med på ett mittspass behöver inte betyda att klubben kör mitts varje träning. Ge kampsporten en chans och gå varje vecka i två månader eller mer för att skaffa dig en mer komplett bild av hur träningen går till. Det finns många faktorer som gör att olika träningar är olika bra eller roliga och att döma ut ett kampsystem efter 60 minuters träning är ett mycket dumt beslut.

Det var allt! hoppas du som nybörjare får dig en tankeställare.

Andréas Sjöblom – chefsinstruktör Borås