Psykologi är definitivt den vetenskap som kommer att vara grunden för
framtidens framgångsrika kampsystem. Anledningen till detta är den forskning som bedrivs inom psykologin, samt inom hjärnforskningen. Denna
forskningen kommer att öppna nya dörrar till hur vi ska öka vår snabbhet, hantera våra känslor, samt träna vårt nervsystem. Syftet med exempelvis att träna nervsystemet är flera, och detta belyser vi närmare på seminarier.

Träningen inom kamppsykologi börjar med att förstå hur våra tankar faktiskt
kan påverka vår kropp rent fysiskt. Att en tanke i hjärnan övergår till elektriska signaler och molekyler.

Detta medvetande skapar en insikt om att människan både är mental (sinne) och fysisk (kropp). Att förena detta; kropp och sinne, är det som bl a
skapar harmoni, och både vara det överlägset viktigaste målet för varje
människa. Att uppnå harmoni är ingen lätt uppgift, och som jag heller inte utvecklar mer i denna text. I huvudsak studeras detta av mina avancerade elever inom Taiji Quan och Kung Fu.

Det finns däremot andra områden inom psykologi som man studerar relativt tidigt. Detta rör bl a perception.

Hjärnan

Kunskap om hur hjärnan är uppbyggd, och hur den fungerar spelar en viktig roll.

Främst i avseendet att få en djupare förståelse för hur djupare träning, inom
Kung Fu, kan genomföras.

Inom djursystemen är det speciellt viktigt att förstå människans tidigare
funktioner och denna uråldriga kunskap finns lagrad i hjärnstammen. Vi kan i strid komma i kontakt med denna förmåga genom att aktivera hjärnstammen, reptilhjärnan. Detta är i sig inget hemligt men ska läras ut under kontrollerade former av erfaren instruktör.

Hjärnan studeras inom Kung Fu också av andra anledningar. Ett sådant område är kunskap om balans mellan vänster- och höger hjärnhalva, och vilken betydelse det har att uppnå balans mellan dem. Vi studerar också hur nervsystemet i hjärnan kan utvecklas, bl a genom meditation.

Ett annat område är förståelse för hur olika områden av hjärnan styr olika
känslor, ex rädsla, och hur en obalans kan hanteras med rätt kost och träning. Observera att detta inte är någon klinisk medicinsk vård utan ett
egenvårdssystem först och främst.

Psykiatri

Inom psykiatri studeras främst stressreaktioner, ”fight or fly”, samt stridsreaktioner. Begreppet ”fight or fly”, ”slåss eller fly”, har sin grund i att belysa stressreaktioner i kroppen, och hur dessa avspeglas i våra handlingar.

”Fight or fly” kan användas för att belysa hur en anfäder till dagens
moderna människa, mötte en sabeltandad tiger. Hotet framkom plötsligt
och inom ett par sekunder gällde det att bestämma sig för strid eller
flykt. I denna situationen mobiliserar kroppen sina högoktaniga resurser,
vilket innebär att kroppen ställer in sig på strid på liv och död, bl a ökar syreupptagningen, pupillerna minskar vilket förbättrar synen, energireserver i levern frigörs så musklerna snabbt får energi m m.

Hypnos

Hynosen syftar till att få kontakt med sitt undermedvetna. Metoderna för
hypnosen kan ske på olika sätt, såväl ledd hypnos eller som utförs av
den enskilde.