Jap6 Inre
Sat1 Kammare
Dai6 Lärjunge
Zi2

Olika titlar,

Mästare – manlig/fader Si1 Fu6
Mästare – kvinnlig/moder Si1 Mou5
Äldre broder/mästare Si1 Hing1
Äldre syster/mästare Si1 Ze2
Yngre broder/mästare Si1 Dai6
Yngre syster/mästare Si1 Mui6
Instruktör Gaau3 Lin6
Assisterande instruktör Zo6 Gaau3
Elev Tou4 Dai6