Can4 Chan
Leoi4 Leoi
Ming4 Ming
Gwok3 International
Zai3
Mou5 Mou Seot (”Kung Fu”)
Seot6
Hei3 Hei Gung (Qi Gong)
Gung1
Hip3 Association
Wui2

Vår hälsningsceremoni

Zyun1 Can1 Respektera dina förfäder, din familj.
Zyun1 Si1 Respektera din mästare.
Zyun1 Gauu3 Fan3 Respektera lärorna/kunskapen.
Hok6 Jan4 Lär dig visa godhet/medkänsla.n
Hok6 Ji6 Lär dig att vara rättvis.
Hok6 Gung1 Fu1 Lär dig Kung Fu.
Cing2 ”Cheng” Varsegod, lämna över, ömsesidig respekt.

Vår stil

Naam4 Syd
Siu2 Siu Lam (shaolin)
Lam4
Ng5 Fem
Jing4 Former
Kyun4 Boxning (Strid)