I och med uppdateringen av hemsidan har medlemsregistret hamnat på en ny adress. För att logga in i medlemsregistret, gå till http://register.fiveforms.org/ i stället för den gamla adressen http://www.fiveforms.org/register/.