Knogstrid eller ”barhandsboxning”

En kung fu utövare som utövar strid helt utan skydd och regler kommer att få en mängd nya insikter om hur riktig kung fu ska användas.

  1. Bit ihop käken. Ett slag som träffar mot en öppen mun kan skada tänder, läppar och käken.
  2. Undvik att träffa med knogarna på munnen. Att få motståndarens tänder in i knogarna skadar handen allvarligt och den kan bli obrukbar under striden.
  3. Håll distansen till motståndaren. Brottning o d tar mycket energi, det är också svårt att kontrollera fler motståndare om armarna är uppbundna mot en motståndare, samt att motståndaren lätt kan komma åt ömtåliga punkter i kroppen.
  4. Undvik kontakt med motståndarens blod. Bit därför inte igenom huden. Bett används främst för att chocka kroppen eller om det inte finns någon annan möjlighet.
  5. Chocka kroppen genom att slå eller sparka hårt på känsliga delar av kroppen. Slå mot en punkt upprepade gånger. Nöt tills kroppens skydd mot punkten inte längre fungerar.
  6. Människobett är farligt och stora svullnader efter ex bett i ansiktet uppträder bara någon minut efteråt. Känner du att motståndaren biter dig så måste du slå bort honom direkt även om du har ett bra grepp eller liknande om honom.
  7. Kommer du åt ett finger, ex om motståndaren ha en gard med en hand längre fram, så greppa om ett finger och bryt. Att bita om fingrar är visserligen ett alternativ men undvik det då du kan komma i kontakt med blod.
  8. Att träffa med knogarna mot ex panna eller kindben kan göra ont om du inte är van. Att slå på en säck med säckhandskar är att lura sig på hur det verkligen känns i handen efter en hård träff. Dessutom finns en risk att handleden stukas. Än en gång – är du van vid att tävlas med skydd och lindade händer, så är det något helt annat träffa med samma kraft på ett hårt pannben utan skydd.
  9. Att skydda sig genom att parera om man är nära motståndaren är riktigt svårt vid boxning utan handskar. En boxhandske är mer än dubbelt så stor som en bar knuten hand och glider igenom garden rätt enkelt. Håll därför distansen om du inte är van att ta träffar, eller om din motståndare slår hårt. Ta inga chanser. Var kall och orädd.
  10. Använd inga yviga tekniker. Slagen ska vara snabba och korta, och i en attack avge slaget snabbt och variera vänster höger slag. Slå helst med handloven.

Ovan tips är av en mer allmän karaktär. Djupare kunskap inom området lärs ut inom organisationen. Formerna är en viktig träningsmetod då den lär oss att slå igenom, d v s att inte stanna vid en träff av motståndaren. I Kung Fu så slår man igenom, inga markeringar eller dylikt. Detta gäller även träningen med vapen. I vår Taiji Quan träningen är detta också av stor vikt, och här lägger vi också in metoden ”Fa Jin”, för att ytterliggare få ut mer energi i ett slag eller en slagserie. Sedan stannar vi så klart inte här i träningen. Nivån höjs sedan ytterliggare, och dessa metoder lärs ut vid anancerade seminarier.