Jag ska snart börja planera inför RM 2011 i Älmhult den 7:e maj.

Har du några önskemål eller något som varigt bra tidigare, skulle jag gärna vilja veta det.