Fem elementen, Wu Xing, har sin grund i den taoistiska alkemin. Teorin Fem elementen, eller fem faser, används in om flera olika områden såsom medicin, geometri, astrologi, militär strategi och stridskonst.

De fem elementen är enligt följande:

 • Jord
 • Metall
 • Vatten
 • Trä
 • Eld

Inom såväl medicin som stridskonsten används elementen för att dels generera- samt övervinna energi.

Genererar energi:

 • Jord håller metall
 • Metall som smält är likt vatten
 • Vatten ger näring till trä
 • Trä ger näring till elden
 • Eld gör aska som blir till jord

Övervinnande energi:

 • Jord suger upp vatten
 • Vatten släcker elden
 • Eld smälter metall
 • Metall klyver trä
 • Trä binder jord

De fem elementen är universums byggstenar. Man kan jämföra det med Aristoteles teorier och andra urgamla kulturers filosofier om element. Som exempel på andra kulturer med elementteori kan nämnas Japan, Indien och Tibet. Det som dock skiljer dem åt är benämningar, ex kan tomhet i japanska filosofin jämföras med metall i den taoistiskt kinesiska. Även om benämningar skiljer så är tolkningarna snarlika.

Antalet element är dock fem, även om man ofta säger att det finns fyra element. Det man missar är ofta eter (eng. ”aether”) som är essensen som bygger upp sfären i universum samt himmelska kropparna såsom stjärnor och planeter. Jämför detta med den taoistiska filosofin som nämner tre specifika essenser för att skapa den mänskliga kroppen: vätska, livsenergi och psyke (”jeng”, ”qi”, ”zan”).

Eter kan i västerländsk alkemi också jämföras med ande, eventuell helig ande, d v s intelligensen som på ett gudomligt sätt ska leda oss på rätt väg i livet. Det är viktigt att skilja på intellektuell förmåga och intelligens. Det går exempelvis inte att förstå djupet i Kung Fu genom att läsa i böcker. För att förstå Kung Fu så måste man göra det, och det är denna upplevda kunskap som är intelligens. Det går bortom den intellektuella förmågan som är mer trivial, d v s att vi kan jämföra objekt, kategorisera i typ ”ja” eller ”nej”, samt att vi kan resonera. Intelligensen går bortanför detta, in i djupare dimensioner, och ger en mer kreativ förmåga.

Stridskonst med de fem elementen

De fem elementen grupperar tekniker efter hur de överensstämmer med de fem elementen.

Vattenslag – att slaget, liksom en flod snirklar sig fram, på samma sätt skruvar sig framåt genom motståndarens skydd. Vattenelementet är det starkaste och kan med fördel användas ur ett mentalt perspektiv, där man i
tanke för ut kraften som vatten i det enskilda slaget.

Trädslag – att först som ett träd som böjer sig för vinden, absorbera ett slag, för att sedan skicka tillbaka kraften till motståndaren. När slaget från motståndaren absorberas så ska kroppen sjunka.

Eldslag – här gäller det att explodera i slaget, och man ska också tänka på att allt som en eldhand gör är just slag, och då även pareringarna.

Jordslag – qi riktas nedåt, du blir stabil, och slår med diagonal kraft med vridningar på höften.

Metallslag – slaget har en huggande nedåtgående kraft. Kraften ska vara så stor att motståndaren blir paralyserad.

Elementen som vi använder dem påminner mycket om Xingyi. En annan jämförelse med dem är att de liksom vi använder 12 djur. Drillen av teknikerna skiljer sig dock då Five Forms inte på samma sätt använder händerna från elementen i strid, utan istället mer i qi gong. Fem Formers Strid fokuserar mer på djurhänderna för strid. Man kan säga att qi gongen är Fem Element och striden är Fem Djur.

Avslutningsvis om detta med element så har det ju sin grund i den alkemiska mystiken som användes av taoister. En annan sådan alkemisk påverkan är valet av färger inom traditionell Kung Fu, nämligen svart, vitt och rött. Dessa tre färger är själva symbolen för förädlandet av den inre människan. Visst fanns det ambitiösa alkemister som ville skapa guld utifrån de fem elementen, men det främsta syftet med alkemin var att förädla sig som människa. Denna förädling beskrevs med färgerna svart (den lägsta nivån), vitt (jämför med silver, där den svarta jorden har förädlats till en finare mineral), och rött (rött är elden som har ytterligare förädlat metallen till guld).

Att som Kung Fu utövare då bära dessa tre färger är ett tecken på vad träningen egentligen handlar om, d v s att genom hårt arbete förädla sig själv. Det hårda arbetet är då elementet eld, ditt ursprung jorden, trädet är din kropp som är väl rotat men strävar upp mot himlen, vattnet är att du alltid är i rörelse, och slutligen metall, eg. guld, som är målet för ditt arbete. Det är ett slags ”inre guld” som visar på den process av förädling och rening du har passerat igenom.