Fem Djurens Strid

Allmänt

Shaolins Fem Djurens Strid är ett erkänt traditionellt system. Den version jag utövar är från stormästare Tran Loi Minhs familj.

Ursprunget för Fem Djurens Strid är det ursprungliga Shaolin i Henan, placerat vid foten av berget Song Shan. Därav så har min Sifus system liknande subsystem och metoder som finns i Nordshaolin. Systemet har sedan förts vidare till tempel i södra Kina och utvecklats vidare till ett sydshaolin system. Principen med Fem Djur kan dock spåras ända bak till legendariska kejsaren Shen Nong som skapade ”Fem Djurens Övningar”.

Genom att använda Fem Djur som systemets namn anspelar man på en hälsofrämjande grund, och detta är givetvis ett centralt mål att få god hälsa. Hur kan du bli en stridsman om din kropp är svag? Detta är en viktig aspekt med formerna, där många abstrakta tekniker har en tydligare effekt på kroppen än för att appliceras i strid.

Att öva en form och upprepa den ett flertal gånger, ger alltså mycket goda effekter på den egna kraften, och det psykiska välbefinnandet.

En vanlig uppfattning är att Shaolin är ett externt system, medan systemen från Wudang skall vara interna. M a o så utgår Shaolin från muskulär kraft, medan Wudang utgår från inre kraft såsom andning o d. Min egen uppfattning är att detta inte stämmer väl med hur jag är utbildad av min Sifu. Jag anser att Shaolin har en god balans mellan inre och yttre kraft.

Kort historisk bakgrund till Five Animal

Legenden säger att patriarken Da Mo (Ta Mo) ska ha lärt munkarna i Shaolin en övningsform, som kallades ”Lo Hans 18 händer”. Då Da Mo kom från nuvarande Indien så är det sannolikt att finns ett inslag av Yoga. I alla fall så är Da Mo´s form central då mycket av kraftperspektivet hämtas härifrån. Det är också tveksamt om Da Mo överhuvudtaget befann sig i Shaolin, men detta är ett problem för historiker. För oss som utövar Kung Fu så är det Da Mo´s principer som är viktiga.

Senare, under Song dynastin, sannolikt under 1200-talet, så ska Chueh Yuan ha utvecklat Da Mo’s 18 händer till 72. Chueh Yuan ska sedan tillsammans med Li Sou och Bai Yu Feng ha utvecklat och kombinerat sina tekniker till 170 stycken. Dessa indelades i fem kategorier: Tiger, Panter, Orm, Trana och Apa. De Fem Djurens strid var därmed skapat.

Utvecklingen ska ha skett vid original shaolintemplet i Henan. Hur systemet sedan kom till södra Kina och blev ett Sydshaolin system är också svårt att verifiera. Om vi studerar de fem legendariska mästarna som överlevde förstörelsen av Shaolin så kan det ha varit Je Sin Sim See, med djupa kunskaper om Drake kung Fu och därmed Taiji som är anfadern. Detta är dock bara en av flera teorier. Nunnan Ng Mui sägs också vara en mästare i Drake Kung Fu samt Fem Formers strid. Man ska också ha klart för sig att de södra systemen är de som är mest mixade om man jämför med nordsystem. Detta gör systemen mycket omfattande och med felaktig träning kan det bli splittrat. Det är därför viktigt att eleven förstår principen med Sydshaolin innan man lär sig den stora uppsättningen av former.

För att ytterligare komplicera det hela så är det osäkert om vilket tempel de fem mästarna flydde ifrån – var det originaltemplet i Henan eller ett tempel i syd? Vi vet ju egentligen knappt om mästarna verkligen har funnits! Min personliga åsikt är att de flydde från ett tempel i södra Kina. Jag hävdar detta med reservation för eventuella vetenskapliga historiska eller arkeologiska bevis.

Avslutningsvis, ett förtydligande om systemets namn, Ng Ying (kanton), så innebär detta de fem processer som driver förändringar i naturen. De fem är inte något exakt, ”hugget i sten”, utan skapar metaforer/ramverk för systemets uppbyggnad.

Urval av principer för Fem Formers Strid

 1. Strid avgörs på nära håll
  • måste våga gå in mot motståndaren
  • knä och underarmar viktiga vapen
 2. Qinna har hög prioritet
  • måste ha starka fingrar
  • snabba reflexer
  • kunskap om nerver och punkter
 3. Djurstridsmetoder
  • att sätta sina styrkor i relation till motståndarens syftar till att ha en flexibel stridsform så man alltid får övertaget
  • de fem djurens metoder lär oss både styrkor och svagheter med en viss metod
  • Ormsysystemet används med flexibel kropp mot en muskulärare motståndare
  • Tigersystemet använder sina attacker och genombrytande tekniker för att snabbt fälla avgörande
  • Leopardsystemet påminner mycket om tiger men är för kortare stridsavstånd
  • Trana-/fågelsystemet är för längre avstånd och är lämpligt om du är lång eller om motståndaren har längre räckvidd än dig själv
  • Drakens strid är mycket rörlig och där energin i teknikerna kommer av stora vridningar på kroppen
  • Apasystemet är perfekt när du är mindre än motståndaren eller om du behöver vara snabbare än motståndaren. Apans okontrollerade tekniker är synnerligen snabba och kraftfulla