Många av de kampformer som finns inom Kung Fu bygger ursprungligen på imitationer av djurs rörelser vilka kombinerats och vidareutvecklats. Det är dock viktigt att förstå att det inte handlar om att imitera djuren, istället handlar det om att hantera och dra lärdom av deras egenskaper, deras tekniker, sinnelag och instinkter. Inom Fem formers Strid finns det tolv djur vilka har en mer framträdande roll, och av dessa är fem s.k. ”huvuddjur”: Tiger, Panter, Drake, Trana och Orm.

Tiger

Tigerns rörelser är kraftfulla, aggressiva och mindre gracefulla än de övriga djurens. Den är brutal, orubblig och orädd och attackerar motståndaren rakt på med en förödande kraft. Tassen är tigerns främsta vapen och ställningarna är skapade för att föra kraft till armar och händer som river och rycker i motståndaren. Den har kraftfulla front- och rundsparkar och dess svans används i låga snurrande svep. Tigern har utmärkta attacktekniker och backar inte i ett anfall.

Panter/Leopard

Pantern tillhör samma familj som tigern men har en smidigare och mer hänsynslös framfart. Den är orädd och slåss med fast och spänd kropp. Dess tekniker kombinerar hastighet och kraft med förgörande armbågs- och handtekniker där handen hålls sträckt men med invikta fingrar, så att det är fingerleden som träffar motståndaren. Den här handpositionen tillåter mycket snabba och rörliga handtekniker. Panterns kroppshållning är låg och stabil men den utför både låga svep och höga kraftfulla sparkar.

Drake

Drake är den mest avancerade och fulländade av djurstilarna. Kroppens rörelser är långa och mjuka som ormens men mer cirkulära, och kroppsställningarna är skiftande höga och låga vid anfall och försvar. Draken använder sina klor som huvudvapen där rörelserna är mjuka och cirkulära men har tigerns kraft. Drakklon attackerar motståndaren med olika lås och dragtekniker. Draksvansen används i snurrande svep och sparkar. Teknikerna går ut på att blockera, distrahera och slutligen ge kraftfulla, smärtfyllda slag. Draksystemet innefattar vapen som Kwan Dao och drakgaffel.

Trana

Trantekniker är mycket graciösa och vackra med blixtsnabba attacker. Dess försvar är undanglidande och avvaktande och den är mindre offensiv än de andra djurstilarna. Sparkarna är snabba och höga, och handteknikerna bygger på pareringar som greppar motståndaren genom vridningar av handen eller hårda och precisa stick med näbb och vingpennor. Ofta attackeras ömma punkter såsom nervpunkter, leder och ögon. Inom transystemet används vapen som svärd och sköld, där skölden ibland förses med knivspetsar utmed kanterna.

Orm

Ormens kraft kommer från mjuk smidighet, uthållighet och rytmiska rörelser. Ormen använder sina flytande, flexibla slagställningar för att snabbt undvika attacker, innan den slår tillbaka med snabba precisa attacker mot motståndarens svaga punkter. Ormhanden har utsträckta fingrar som sticker mot mjukdelar och smärtpunkter, men innefattar även handkanter och slag med handens ovansida. Sparkarna är snabba och snärtande. Ormens försvar greppar och låser motståndaren. Ormsystemet omfattar vapen såsom stav och piska.
Övriga djur

  • Svala med angrepp från oväntade riktningar och enorm snabbhet.
  • Hare med hopp och spänst i både attack och försvar.
  • Häst med sparkar, ställningar och fotarbeten
  • Apa med snabbhet, kroppskontroll, akrobatik och box-tekniker.
  • Örn med skärpa, fokusering och kloliknande grepp.
  • Tjur med kraft, krokslag och trampande tekniker mot knän och fötter.
  • Tupp med fingrar och enbenstekniker.