”Cannon fist”, ”paau kyun”, är en metod som återfinns i flera olika system, ex Shaolin Boxning och Tai Chi Chuan.

Utförandet av en paau kyun skiljer sig mellan systemen, men det finns ändå en gemensam princip att slaget är offensivt och ska generera hög energi, verkan, i målet.

I Five Forms görs paau kyun genom att rotera armen utåt. Man tänker sig att armen lämnar ett spårat eldrör, så att armen, liksom en projektil får en stabil bana.

Konkret innebär detta att armens kraft kommer från axlarna. Armen är relativt avslappnad men fixeras genom att överarmen låser sig mot bröstkorgen. Detta skapar ett solitt fundament för slaget.

Det finns heller ingen återhållande kraft i paau kyun. Slaget och dess energi ska fortsätta igenom motståndarens kropp.

Skillnader mellan paau kyun i Five Forms och andra system kan kort beskrivas enligt följande:

Yi Quan (Da Cheng Chuan) så är armbågen utåt vilket skapar en båge, ”kwa”, som är en metod att öka chifödet i armen.

I Taiji Quan så kan paau kyun se lite olika ut beroende på stil och lärare, men
generellt så handlar det om att kraften genereras från kroppen, typ höft eller axlar.

paau kyun tränas säkrast i parkamper som har en viss förutsägbarhet annars är risken för skador inte helt obefintlig då teknikerna inte bara är okontrollerbara utan avges automatiskt i en följd.